การ Spin เป็นการตั้งค่าให้ โปรแกรมสุ่มข้อความมาโพส โดย ใช้ { | }

การ Spin นั้น สามารถทำได้หลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ จะนำเสนอวิธีที่จำเป็นสำหรับ การใช้กับโปรแกรมนี้ คือ

1.การ Spin เป็นคำ

ตัวอย่างบทความ

ขายสบู่ฟักข้าว และ โลชั่น ฟักข้าว มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด

รูปแบบทีเราจะใส่ในโปรแกรมก็จะได้ดังนี้

{ขาย|จำหน่าย} {สบู่ฟักข้าว|สบู่ผสมฟักข้าว} และ {โลชั่น ฟักข้าว|โชั่นทาผิว ฟักข้าว} {มีส่วนผสมของสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง|มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง} ช่วยเสริมสร้าง{ภูมิคุ้มกัน|ภูมต้านทาน}ให้กับร่างกาย

เมื่อ โปรแกรมทำการ Spin ออกมา ก็จะได้ดังด้านล่างนี้

โพสที่ 1

ขาย สบู่ฟักข้าว และ โชั่นทาผิว ฟักข้าว มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

======================================================

โพสที่ 2

ขาย สบู่ผสมฟักข้าว และ โชั่นทาผิว ฟักข้าว มีส่วนผสมของสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมต้านทานให้กับร่างกาย
======================================================

โพสที่ 3

จำหน่าย สบู่ฟักข้าว และ โลชั่น ฟักข้าว มีส่วนผสมของสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมต้านทานให้กับร่างกาย
======================================================

 

2.การ Spin ประโยค

ตัวอย่างบทความ

ขายสบู่ฟักข้าว และ โลชั่น ฟักข้าว มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด

รูปแบบทีเราจะใส่ในโปรแกรมก็จะได้ดังนี้

{ขายสบู่ฟักข้าว และ โลชั่น|จำหน่ายโลชั่นและสบู่ฟักข้าว} {ช่วยเสริมสร้างภูมคุ้มกัน เพราะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง|มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย} {ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย|ป้องกันการเกิดริ้วรอย ช่วยชลอวัย} {ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด|แก้ปัญหาผิวแห้ง และปกป้องผิวจากแสงแดดได้อย่างดี}

เมื่อ โปรแกรมทำการ Spin ออกมา ก็จะได้ดังด้านล่างนี้

โพสที่ 1

ขายสบู่ฟักข้าว และ โลชั่น ช่วยเสริมสร้างภูมคุ้มกัน เพราะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ป้องกันการเกิดริ้วรอย ช่วยชลอวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด
======================================================

โพสที่ 2

จำหน่ายโลชั่นและสบู่ฟักข้าว มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ป้องกันการเกิดริ้วรอย ช่วยชลอวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด
======================================================

โพสที่ 3

ขายสบู่ฟักข้าว และ โลชั่น ช่วยเสริมสร้างภูมคุ้มกัน เพราะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด
======================================================

เราแนะนำให้ท่านใช้วิธีการ Spin แบบนี้ครับ เพราะจะได้ประโยคที่สมบูรณ์กว่า และ การป้องกัน การที่ Facebook จะมองว่า คุณ Spam ก็ดีในระดับหนึ่ง

 

3.การ Spin โดยสุ่มออดมาเป็น บทความ หรือ ข้อความ

วิธีการนีั้จะใช้ก็ต่อเมื่อ เรามีข้อความหลาย ๆ ข้อความ และไม่ต้องการ Spin แบบ 2 วิธีข้างต้น

ยกตัวอย่างเช่น

ข้อความที่หนึ่ง

ขายสบู่ฟักข้าว และ โลชั่น ฟักข้าว มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด

ข้อความที่สอง

จำหน่ายสบู่ฟักข้าว คุณสมบัติคือ ช่วยในการต่อด้านอนุมูลอิสระ และยังสามารถช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ช่วยชลอวัย หากคุณมีปัญหาผิวแห้ง สบู่ฟักข้าวสามารถช่วยท่านได้

รูปแบบทีเราจะใส่ในโปรแกรมก็จะได้ดังนี้

{ขายสบู่ฟักข้าว และ โลชั่น ฟักข้าว มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด|จำหน่ายสบู่ฟักข้าว คุณสมบัติคือ ช่วยในการต่อด้านอนุมูลอิสระ และยังสามารถช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ช่วยชลอวัย หากคุณมีปัญหาผิวแห้ง สบู่ฟักข้าวสามารถช่วยท่านได้}

รูปแบบทีเราจะใส่ในโปรแกรมก็จะได้ดังนี้

โพสที่ 1

จำหน่ายสบู่ฟักข้าว คุณสมบัติคือ ช่วยในการต่อด้านอนุมูลอิสระ และยังสามารถช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ช่วยชลอวัย หากคุณมีปัญหาผิวแห้ง สบู่ฟักข้าวสามารถช่วยท่านได้
======================================================

โพสที่ 2

ขายสบู่ฟักข้าว และ โลชั่น ฟักข้าว มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด
======================================================

 

การ Spin รูป หรือว่า ลิ้ง ก็ใช้รูปแบบเดียวกัน คือ { | }

ตัวอย่างเช่น

{http://i.imgur.com/WTmDtA5.jpg|http://i.imgur.com/kyDwUeV.jpg|http://i.imgur.com/xZvEXuM.jpg|http://i.imgur.com/dO6G1fZ.jpg}